Blog Image

Kirchentag 2015

3 t/m 7 juni Stuttgart

In Stuttgart vindt een religieus festival plaats.
Samen met mij zijn er nog wel honderdduizend bezoekers.
Maatschappij, cultuur en religie zetten vier dagen Stuttgart op zijn kop.
Debatten, events en feesten kleuren de stad van de vroege ochtend tot de late avond. Ik doe verslag en wie wil, mag hier op het blog reageren of per mail.

HELDEN

Samenleving Posted on Sat, June 06, 2015 09:02:58

Een Kirchentag is een magneet voor charlatans, zelfbenoemde wereldverbeteraars en actievoerders. Waar vind je zoveel mensen bij elkaar die misschien sympathie voor jouw zaak hebben?
De milieuactvisten en de tegenbeweging die het station van Stuttgart niet nog dieper onderkelderd wil hebben, kom je vaak tegen. De man in het koeienpak is een doorzetter. Vooral in de brandende zon getuigt zijn inzet van een sterke drive.
Werkelijk alles slaat onze HEROE, die steeds heen en weer pendelt naar plekken waar de meeste mensen zijn. Hij wordt compleet genegeerd, dus maak ik een praatje. De HERO blijkt niemand minder te zijn dan de geheimzinnige wereldleider die er voor zorgt dat er niet elke dag een wereldoorlog uitbreekt. Hij praat heel rustig over zijn zware taak, maar ziet het ook als een dankbaar karwei. De mensheid weet niet, wat hij voortdurend voor ons doet. Kort geleden heeft hij een burgeroorlog in Duitsland voorkomen en alle slechte mensen die onlangs zijn afgetreden, hebben dat op zijn advies gedaan. Hij praat heel rustig en zonder een spoor van twijfel. De man moet een mateloze fabulant zijn, of toch misschien? (Ik moest denken aan het verhaal van Dostojewski ‘De grootinquisiteur.’)HANNAH AHRENDT

Samenleving Posted on Fri, June 05, 2015 10:16:59

In een mega-bioscoop in de Königstrasse schuifelen zo’n 200 bezoekers naar binnen om Margaretha von Trotta’s film uit 2012 te zien.
Hannah Ahrendt, Duits-joods en sinds 1941 in New York, waar zij filosofiedocent wordt, reist in 1960 naar Jeruzalem om verslag te doen van het proces tegen Eichmann. Zij verslaat niet alleen wat daar in de rechtbank boven tafel komt, maar zij peilt ook de diepte of juist de ondiepte. Sinds zij het concept ‘De banaliteit van het kwaad’ in Eichmanns houding duidde, staat dat in ons denken als een baken tegen onverschilligheid.

De kritiek op haar duiding was heftig, want ‘leidt dit niet tot verontschuldigen van de nazi misdaden?’ Bovendien wees zij erop dat joden die het advies van een joodse raad negeerden, beter overleefden dan wie die adviezen volgde. Zij werd uitgemaakt voor alles wat lelijk is. ‘Self hating Jew‘ was nog het vriendelijkste scheldwoord.

In de voorlaatste scène van de film zien wij Ahrendt een college geven, waarin zij de mens binnen een totalitair systeem wel degelijk aanklaagt om zijn moreel verval, omdat hij weigert te denken.
De film is zeer opmerkelijk, want tientallen jaren werd Ahrendt’s boek ‘Eichmann in Jerusalem‘ niet in Israel uitgegeven of verkocht, maar deze film is gemaakt in samenwerking met officiële Israëlische instanties.
Toch moet je kritisch blijven en de hagiografische toon van de film durven zien. Al lang geleden is er een boek geschreven ‘Eichmann vor Jerusalem‘ (Duits) en daarin is gedocumenteerd hoe hij doordrenkt was van antisemitisme en dus niet het neutrale radertje in een bureaucratisch systeem, dat hij beweerde te zijn.
Jammer dat Eichmann is opgehangen; hij had dat boek moeten lezen.

Maar verder: indrukwekkende film. Je moet hem zien!EN PLOEGEN

Samenleving Posted on Fri, June 05, 2015 09:48:58

Geestelijke verzorgers van de Wehrmacht organiseren in de katholieke kerk een Friedensgebet. Dat trekt de aandacht van de demonstranten die graag de zwaarden willen ruilen voor ploegen. Ik voel volledig met hen mee en vind ook dat een Friedensgebet niet zonder spandoeken kan. Maar in een gesprek met de demonstranten blijkt snel dat zij het dilemma waarvoor wij (in een wereld vol geweld) staan, eigenlijk verwerpen: “De staat moordt en dat moet stoppen.”
Uiteraard ga ik naar binnen om mee te bidden. Dat valt niet tegen. De huiver voor het dilemma is voelbaar en het ‘schild voor de zwakken’ moet zijn plaats kennen. En zo blijft het ploegen. Op de rotsen.

De militaire muziek, was een ‘Posaunenchor.’FLUCH[T] und HEIMAT

Samenleving Posted on Fri, June 05, 2015 09:25:29

Een jong theatergezelschap speelt een theaterexperiment. Zij brengen hun stuk op de Kirchentag in première en reizen daarna scholen en kerken af om hun verhaal te vertellen. Op de trappen van de katholieke kerk in de Königstrasse geven zij een performance om aandacht te vragen voor hun verhaal. Wie de titel niet snapt, moet beslist gaan.Het verhaal spat van de straat.GOLDBERG GYMNASIUM

Samenleving Posted on Fri, June 05, 2015 09:17:32

Samen met 200 andere Kirchentagbezoekers logeer ik in het Goldberg Gymnasium in Sindelfingen, een school met een lange geschiedenis. Bij het 600 jarig bestaan is er een plaquette met hoogtepunten bij de ingang van de school gehangen. Twaalf jaar uit die zes eeuwen hebben iets bijzonders. Ik kan mij de discussie in de jubileumcommissie goed indenken. Iemand zegt: ‘Ach, wat is 12 jaar op 6 eeuwen? Ongeveer 2% nietwaar?’ Maar de anderen vinden dat het toch genoemd moet worden en niet met neutrale woorden, zoals ‘Ende des Krieges,’ maar door echt te vertellen wat het was: BEFREIUNGABEND DER BEGEGNUNG

Samenleving Posted on Wed, June 03, 2015 21:49:33

De eerste avond van een Kirchentag is een feest in de stad, waar allerlei groepen en kerken acte de presence geven. Het begon heel degelijk met een viering op diverse pleinen. Ik had gekozen voor het grote plein, waar direct na de viering een toespraak was van de Bundespresident. Helaas kwam ik net iets te laat en werd het plein afgesloten toen ik aankwam: overvol! Ik heb van een afstand, zonder de president te zien, een paar zinnen gehoord.
Vandaag nog weinig demonstranten gezien, wel mensen die buiten de organisatie om, hun eigen boodschap lopen te verkopen. Ik trof een man in een oudtestamentisch gewaad, die een driehoekig bordje omhoog hield. Hij beweerde met een voettocht bezig te zijn van Nieuw Zeeland naar IJsland. Het doel van zijn missie is dat mensen Hem weer bij de juiste naam noemen, nl. JHWH. Verder heeft hij niets te melden. Zijn uiterlijk schrikt mensen af maar toen ik hem aansprak stond er al snel een kringetje belangstellenden mee te luisteren. Ik vroeg hem:”Waar kom je vandaan?” Zijn antwoord: “Van dezelfde planeet als jij.”

Bij de grote vijver naast het station staat een stel uit Syrie met een bord UMARME DEN AUSLÄNDER Sommigen lopen langs en snappen het dus niet, maar anderen doen wat op het bord staat. Het levert hilarische momenten en leuke gesprekken. De man is al zes jaar in Duitsland, de vrouw korter. Beiden spreken goed Duits. Een baan hebben zij nog niet. Zij zijn levende voorbeelden van een hoofdthema van deze Kirchentag.

Wordt vervolgd