Een Kirchentag is een magneet voor charlatans, zelfbenoemde wereldverbeteraars en actievoerders. Waar vind je zoveel mensen bij elkaar die misschien sympathie voor jouw zaak hebben?
De milieuactvisten en de tegenbeweging die het station van Stuttgart niet nog dieper onderkelderd wil hebben, kom je vaak tegen. De man in het koeienpak is een doorzetter. Vooral in de brandende zon getuigt zijn inzet van een sterke drive.
Werkelijk alles slaat onze HEROE, die steeds heen en weer pendelt naar plekken waar de meeste mensen zijn. Hij wordt compleet genegeerd, dus maak ik een praatje. De HERO blijkt niemand minder te zijn dan de geheimzinnige wereldleider die er voor zorgt dat er niet elke dag een wereldoorlog uitbreekt. Hij praat heel rustig over zijn zware taak, maar ziet het ook als een dankbaar karwei. De mensheid weet niet, wat hij voortdurend voor ons doet. Kort geleden heeft hij een burgeroorlog in Duitsland voorkomen en alle slechte mensen die onlangs zijn afgetreden, hebben dat op zijn advies gedaan. Hij praat heel rustig en zonder een spoor van twijfel. De man moet een mateloze fabulant zijn, of toch misschien? (Ik moest denken aan het verhaal van Dostojewski ‘De grootinquisiteur.’)